Dokumenterede øjentilskud

Webshoppen har ferielukket til d. 29/7, hvor vi fremsender din bestilling. Nyd sommeren!

★ Gratis fragt på alle produkter     ★ Dag-til-dag levering     ★ Sikker online handel

★ Gratis fragt     ★ Dag-til-dag levering

MEDIVIT

Medivit ApS blev stiftet af øjenlæge Erik Krogh, læge Hans Ole Svendsen og direktør Steffen Møller i 2002 med det formål at overføre amerikanske forskningsresultater i AREDS-studierne om aldersbetingede sygdomme til Danmark.

I dag er vores vision at tilbyde – og støtte udviklingen af – stadig bedre, dokumenterede kosttilskud til øjnene.

Produkterne i Synvital-serien nyder bred anerkendelse og fås på apoteket og her i vores netbutik. 

I januar 2021 lancerede Medivit en videreudvikling af Synvital Plus – Synvital Safran.

I dag drives Medivit af Eskil og Kristian Krogh.

Telefon: 57 82 03 05
Mail: info@medivit.dk

dr-1.jpg

Forskningslegater

Medivit ApS støtter undertiden forskning i øjets funktion og sygdomme ved uddeling af legater. Modtagerne er primært yngre forskere på universitetsklinikkerne med projekter inden for de mere almindelige øjensygdomme.

Medivit håber med legaterne at skabe en øget viden om aldersrelaterede øjensygdomme med deraf følgende forbedret behandling og forebyggelse. Bredere undersøgelser af faglige eller organisatoriske problemstillinger indenfor øjenspecialet støttes også.

Legater

Medivit støttede i 2008 to yngre forskere fra øjenafdelingen på GlostrupHospital –  Danmarks største øjenafdeling.

Øjenlæge, Ph.D. Helena Buch Hesgaard modtog 25.000 kr. til sin forskning i blandt andet risikofaktorer for udvikling af AMD, hvor Østerbroundersøgelsen blev inddraget. Pengene blev blandt andet anvendt til foredragsrejser og videreuddannelse indenfor emnet.

Reservelæge, Ph.D. Peter Kofoed modtog 25.000 kr. til forskning i øjets stofskifte. Dette omfattede blandt andet en undersøgelse af  nethindens reaktion på svigtende tilførsel af ilt og næringsstoffer samt nethindens evne til at tilpasse sig ændringer i ilttrykket. Pengene blev brugt til at præsentere resultaterne ved 2 af USA’s fornemste forskningskonferencer. Der er planlagt at offentliggøre 4 videnskabelige artikler om projektet, og 2 er allerede antaget.

Du kan klikke her og læse omtalen af begge uddelinger i magasinet, Oftalmolog.

I 2009 valgte Medivit at støtte to lovende forskere på Århus Universitetshospitals øjenafdeling. Hver legatmodtager modtog 25000 kr. til færdiggørelse af forkningsprojekter.

Ph.D. studerende, cand scient, Mikkel Misfeldt, har udviklet metoder, der giver en større forståelse af regulationen af nethindens blodkar og forholdet mellem kalcium (kalk) koncentrationen inden- og udenfor blodkarrenes muskelceller er nu kendt i større detaljer. Medivits legat er blevet anvendt til indkøb af nødvendigt apparatur. Læs omtalen i Oftalmolog her:

Læge og forsker Anders Søndergård, undersøger grundlaget for en ny, enkel behandling med B2 vitamin kombineret med bestråling med ultraviolet lys. Håbet er, at behandlingen kan bruges mod kroniske sygdomme i hornhinden, der tidligere kun kunne behandles med transplantation af en ny hornhinde. Anders har anvendt legatet til indkøb af apparatur.

Du kan klikke her og læse omtalerne i tidsskriftet Oftalmolog.

I 2010 valgte Medivit at støtte en lovende forsker på Odense Universitetshospital, Rebecca Broe.

Rebecca Broe forsker i årsagerne til at 83 % af alle type-1 diabetikere (sukkersyge patienter) udvikler synstab (retinopati) over en 25 årig periode.

Det aktuelle projekt er en 15 års opfølgende undersøgelse af unge type-1 diabetikere fordelt i hele Danmark. Undersøgelses formål er at klarlægge diabetes status, herunder udvikling af komplikationer. Endvidere vurderes risikofaktorer for udvikling diabetisk retinopati med særlig vægt på retinal kargeometri.

I 2011 uddelte vi det største legat til øjenforskning i Medivits historie, da øjenafdelingen i Roskilde modtog 75.000 kr. til et PhD-projekt om den aldrende nethinde. Læge Mads Falk står for studiet med overlæge, klinisk lektor Torben Lykke Sørensen som hovedvejleder.

Forskningsprojektet er et samarbejde med øjenafdelingen i Roskilde, Panum Instituttet samt Cleveland Clinic Foundation. I forskningen vil lægerne se på forandinger i blodet fordi undersøgelser antyder, at der er en sammenhæng mellem AMD og patientens immunologiske beredskab.

Projektets formål er at få mere viden om årsagen til AMD og på længere sigt at kunne tilbyde en mere individuel behandling.

Vi ønsker øjenafdelingen tillykke med tildelingen og håber, at forskningen vil komme AMD patienterne til gavn i form af bedre behandling.

Læs fagtidsskriftet Oftalmolog’s omtale af projektet.

Forskningsprojektet har til formål at undersøge, hvordan sygdomme i den indre nethinde skyldes en ubalance i sammenspillet mellem nervecellerne (de retinale ganglion celler, RGC) og deres omkringliggende støtteceller (Müller cellerne). Specielt undersøges det, hvorvidt ændringer i energimetabolismen ændrer Müller cellernes evne til at beskytte RGC. Vores første resultater har vist, at nedsat energitilgængelighed medfører en ubalance i Müller cellernes evne til at fjerne toksiske signalstoffer fra RGC. Fortsatte studier undersøger netop, hvordan stress i form af ændret energiforsyning, inflammation og påvirket energiomsætning påvirker RGC overlevelsen. Vores forhåbning er at identificere signalveje, som opretholder Müller cellernes evne til at beskytte RGC og på den måde i bedste fald belyse fremtidige behandlingsmål til sygdomme i den indre nethinde såsom glaukom og diabetes.

Læs Oftalmolog’s omtale.

I 2013 valgte Medivit at støtte læge, phd-studerende Cecilia Rönnbäck, Glostrup Hospital.

Cecilia Rönnbäck har lavet verdens hidtil største kliniske karakterisering af patienter med Kjer’s sygdom og publiceret det første resultater i Ophthalmology. Kjer’s sygdom (Kjer’s opticus atrofi) er en arvelig øjensygdom, der rammer begge synsnerver i barneårene og medfører en mild til svær synsnedsættelse med risiko for let forværring gennem årene.

I 2014 valgte Medivit at støtte læge, professor, dr.med. Mogens Holst Nissen fra Institut for Immunologi og Mikrobiologi fra Københavns Universitet

Forskningsprojektet har til formål at klarlægge de immunologiske forhold, der kan være involveret ved udvikling af AMD. En af de helt centrale mekanismer er dannelse af druser, som er udfældninger under det yderste lag af nethindens celler – det retinale pigmentepithel. Dannelsen af druser sker flere år før udviklingen af AMD, og derfor er en forståelse af denne proces af helt central betydning for valg af behandlingsstrategi.

Professor Mogens Holst Nissens forskning sigter på at identificere de celler og de faktorer, der er af betydning for dannelse af druser med henblik på valg af en målrettet behandlingsstrategi.

Link til fagtidsskriftet Oftalmologs omtale af projektet.

Unknown

Spar 10% og køb dine produkter på abonnement